Aktuellt

Almedalen 2021

AetNytt.PNG
den 25 juni 2021

2021 - RTVD fanns med även i år i Almedalen. - Här nedan finns de tre programmen med sina presentationer i inspelad form på länkar från Youtube. Det är tre paneler:


1) Den medicinska panelen: https://youtu.be/ILzwX_RwN9g
Dag:   5/7 2021 13:00 - 14:30
Dödshjälp i Sverige - dystopi eller utopi?
Frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede finns som laglig möjlighet för över 300 miljoner människor i ett ökande antal länder. Även i katolskt dominerade länder som Spanien och Colombia finns nu denna möjlighet medan i Sverige flertalet politiker inte ens vill utreda frågan.


Utökad information om evenemanget


Självbestämmande och integritet hos svårt sjuka och döende patienter är viktiga mänskliga rättigheter. Frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede finns som laglig möjlighet för över 300 miljoner människor i ett ökande antal länder. Även i katolskt dominerade länder som Spanien och Colombia finns nu denna möjlighet medan i Sverige flertalet politiker inte ens vill utreda frågan. - Den palliativa vården klarar inte alla patienter med outhärdligt lidande och många hävdar nu att frivillig dödshjälp bör vara en integrerad del av den palliativa vården när denna sviktar och den palliativa verktygslådan är tömd. Det finns mer än 20 års forskning från USA, Nederländerna och Belgien som visar att frivillig dödshjälp fungerar väl och att "det sluttande planet" inte existerar medan däremot människors efterfrågan har ökat samtidigt som tabu-föreställningar och rädsla hos vårdgivare avtagit. Bakom motståndet mot dödshjälp finns ofta religiösa idéer om att livet är heligt etc.
Medverkande: • PC Jersild, Leg. läkare, författare

 • Niels Lynöe, Professor i medicinsk etik, Karolinska institutet

 • Torsten Mossberg, Anestesiolog, fd medicinalråd, Svenska Läkarförbundet

 • Anna Rundcrantz, Anhörig, Director Specialty Care

 • Gunnar Eckerdal, Docent, överläkare, Sahlgrenska sjukhuset

 • Gunnar Hagberg, Fd överläkare, Moderator RTVD


Kontaktperson: Staffan Bergström, Professor, Rätten Till en Värdig Död, 0735732741 staffan.bergstroem@gmail.com  - Webb:  http://rtvd.nu 


----------------------------------------------------------------------------------------


2) Den juridiska panelen: https://youtu.be/KQ0zbyUXIaM 
Dag: 6/7 2021 13:00 - 14:30
En ny lagstiftning om det självvalda livsslutet?
Svensk lagstiftning om frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede rymmer oklarheter i beaktande av att Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) nu är lag i Sverige. EKMR innehåller ett viktigt regelverk som är relevant för svensk lagstiftning i fråga om dödshjälp.


Utökad information om evenemanget


Självbestämmande och integritet hos svårt sjuka och döende patienter är viktiga mänskliga rättigheter. Svensk lagstiftning om frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede rymmer oklarheter i beaktande av att Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) nu är lag i Sverige. EKMR innehåller ett viktigt regelverk som är relevant för svensk lagstiftning i fråga om dödshjälp. Frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede finns som laglig möjlighet för över 300 miljoner människor i ett ökande antal länder. Det finns mer än 20 års forskning från USA, Nederländerna och Belgien som visar att frivillig dödshjälp fungerar väl och att "det sluttande planet" inte existerar medan däremot människors efterfrågan har ökat samtidigt som tabu-föreställningar och rädsla hos vårdgivare avtagit. Bakom motståndet mot dödshjälp finns ofta religiösa idéer om att livet är heligt etc. Webinariet syftar till att öka klarheten kring dessa frågor.
Medverkande: • Stefan Lindskog, Fd ordförande i Högsta domstolen

 • Lena Holmqvist, Fd universitetslektor, Juridiska inst.,Uppsala universitet

 • Krister Thelin, Fd domare och ledamot av FNs kommitté för mänskliga rättigheter

 • Walter Guldbrandzén, Jurist med specialisering i Europarätt

 • Håkan Torngren, Fd förbundsjurist och ledamot i Arbetsdomstolen

 • Staffan Bergström, Professor, Moderator, RTVD


Kontaktperson: Staffan Bergström, Professor, Rätten Till en Värdig Död - 0735732741, 
staffan.bergstroem@gmail.com -  Webb:  http://rtvd.nu 


--------------------------------------------------------------------------------


3) Den politiska panelen:  https://youtu.be/HH21qQZ5ifc 
Dag: 8/7 2021 09:00 - 10:30


Frivillig dödshjälp - en mänsklig rättighet i livets slutskede
Svensk lagstiftning om frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede rymmer oklarheter i beaktande av att Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) nu är lag i Sverige. EKMR innehåller ett viktigt regelverk som är relevant för svensk lagstiftning i fråga om dödshjälp.


Utökad information om evenemanget


Självbestämmande och integritet hos svårt sjuka och döende patienter är viktiga mänskliga rättigheter. Svensk lagstiftning om frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede rymmer oklarheter i beaktande av att Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) nu är lag i Sverige. EKMR innehåller ett viktigt regelverk som är relevant för svensk lagstiftning i fråga om dödshjälp. Frivillig dödshjälp vid outhärdligt lidande i livets slutskede finns som laglig möjlighet för över 300 miljoner människor i ett ökande antal länder medan svenska riksdagsledamöter är okunniga om EKMR. Bakom motståndet mot dödshjälp finns ofta religiösa idéer om att livet är heligt etc. Webinariet syftar till att klargöra varför den svenska riksdagen är kunskapsresistent och vidmakthåller en beröringsskräck för att ta tag i frågan om dödshjälp när allt hopp är ute.
Medverkande: • Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, (L)

 • Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot, (M)

 • Anders Österberg, Riksdagsledamot, (S)

 • Rasmus Ling, Riksdagsledamot, (MP)

 • Per Ramhorn, Riksdagsledamot, (SD)

 • Staffan Norberg, Riksdagsledamot, (V)

 • Lina Nordquist, Riksdagsledamot, (L), Moderator RTVD

  Kontaktperson: Staffan Bergström, Professor, Rätten Till en Värdig Död,  0735732741, staffan.bergstroem@gmail.com - Webb:  http://rtvd.nu 


 


 


 


 


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD