Aktuellt

Almedalen 2022

AetNytt.PNG
den 15 juni 2022

                  RTVD finns med även i i år i Almedalen! 


Här är hela programmet för Almedalsveckan 2022:
https://almedalsveckan.info/program


RTVD finns under event 64213 (RTVDs inslag) och 64874, vilket är Katolska kyrkans program  (“Dödshjälp - vårt öde?”) efter vårt eget.


Två intressanta seminarier i Almedalen/Visby 4 juli!    • "Patienten i centrum i livets slutskede – självbestämmande och delaktighet i palliativ vård" Moderator: Staffan Bergström, RTVD.


https://www.almedalsveckan.info/program/64213


Den palliativa vården i livets slutskede kan ske i patientens hem, på hospice eller på onkologiska/palliativa vårdavdelningar. Enligt det palliativa registret i Sverige har vi ännu inte fullgod symtomlindring ens sista levnadsveckan. Hur intensiv är diskussionen om frivillig dödshjälp?


Medverkande:
Staffan Bergström, Professor emeritus, internationell hälsa, RTVD
Niels Lynöe, Senior professor, medicinsk etik, Karolinska Institutet
Anette Holmfred, Överläkare i palliativ vård, Hospice Gabriel, Lidköping
Mattias Elmlund, Överläkare i palliativ vård, Centralsjukhuset, Karlstad
Petra Hellberg, Sjuksköterska, palliativ vård


Datum: 4 juli kl 13.00 – 15,00


Plats: Söderväg 3A, Blå Station, ”Plan 2”


Denna paneldebatt videofilmas och kommer att visas på Youtube. Länk till videon kommer att publiceras på vår hemsida https://rtvd.nu liksom kort referat av bägge debatterna (se nedan).Kraven på att legalisera dödshjälp framförs oftare i det offentliga rummet. Flera politiska partier kräver en statlig utredning som förutsättningslöst ska undersöka frågan. I flera länder införs eller utvidgas möjligheten. Är dödshjälpen vårt öde? Varför skulle det vara problematiskt och för vem?


Medverkande:
Hans Forsslund, Ordförande, RTVD
Per Ewert, Direktor, Claphaminstitutet
Maria Ludvigsson, Ledarskribent, Svenska Dagbladet
Thomas Idergard, Newmaninstitutet, Moderator


Datum: 4 juli kl 15.30 – 16.15


Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska Kyrkan, Newman/Bildascenen.


Debatten kommer att visas i realtid på Facebook 
https://www.facebook.com/studieforbundetbilda/ 
Efter ca en vecka kommer den också att visas på 
https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/almedalsveckan

Ett kort referat kommer att publiceras på vår hemsida https://rtvd.nu  


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD