Aktuellt

Två interpellationer

2009 maj 035.jpg
den 25 januari 2018
Under januari 2018 har två interpellationer inlämnats i riksdagen angående dödshjälp.
Ett kommer från Staffan Danielsson (C):- Interpellation 2017/18:323.
Det andra från Johan Holmberg (M) :- Interpellation 2017/18:334.
Det senare kan man nå via denna länk:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/en-utredning-om-dodshjalp_H510334

S Danielssons Interpellation finns under "Se Länk".
Se Länk