OM styrelseledamöterna

Om Filip Wahlberg

Skriv ut sidan

Jag är en av nykomlingarna i styrelsen och valdes in som suppleant. 2019

Eftersom jag är född 1975 gör det mig till det yngre gardet i både föreningen och styrelsen.

Mitt engagemang i frågan om självvald död har inte sitt ursprung i ett nära förestående borttynande för egen del eller en närståendes lidande i livets slutskede. Jag sökte mig till föreningen för att jag har en stark etisk uppfattning om människors rätt till självbestämmande i fråga om livets slut som jag inte kan förena med hur samhället ser ut.

Även om jag teoretiskt kan filosofera kring att självmord borde mötas av större acceptans än idag, inser jag att i praktiken behöver vi ha tydliga regler kring när vi kan låta samhället hjälpa till. Oregonmodellen och liknande strikta kliniska kriterier passar inte min livsåskådning, men jag ställer mig helt och fullt bakom målbeskrivningen i föreningens stadgar, som det kan vara värt att påminna om:

RTVD verkar för att den som drabbas av ett lidande, som den drabbade själv upplever som oacceptabelt och som inte kan botas eller lindras, skall ha rätt till obegränsad smärtlindring även om döden därigenom kan komma att påskyndas och rätt att på egen begäran få hjälp att dö.

Jag har nu varit med i föreningen sedan 2012, och har deltagit på nästan alla årsmöten. De debatter eller föredrag som föregår årsmötena kan jag verkligen rekommendera. Föreläsaren Silvan Luley från Dignitas (se Berit Hasselmarks referat i Bulletinen juni 2019) väckte en särskild genklang hos mig när han påminde om att rätten att dö är en mänsklig rättighet, möjlig att strida för i domstol. Det har jag aldrig tänkt på, fastän det är så jag har känt hela tiden!

Som medlem i styrelsen vill jag verka för att vi utforskar möjligheten att bistå människor som vill ta denna väg till samhällsförändring via rättsväsendet. Jag hoppas också kunna bidra med att nå ut med vårt budskap genom att exempelvis hjälpa till med Bulletinen och hemsidan. Mitt första uppdrag var under Almedalsveckan 2019, där jag ska filma de tre paneldebatterna och göra dem tillgängliga för alla som inte har möjlighet att vara där.

Yrke: Elektronikingenjör på konsultbolaget AFRY. Har studerat och arbetat med medicinsk teknik.

Hobby: Sjunger i kör, spelar valthorn i amatörorkester, tycker om att filma och klippa film från dessa framträdanden (sök på Collagekören på Youtube!), sköter ideellt tekniken på Mälaröbion.

Familj: Nygift med Andreas, tillsammans sedan 15 år. Två katter och några hundra tusen bin.

Bor: Älvnäs, i Ekerö utanför Stockholm.

Åter Styrelsen

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD