header photo

RTVD - en ideell förening för hjälp i livets slutskede...

Vågar vi dö! - Hur skulle du vilja dö? Får en människa med obotlig sjukdom påverka sin egen död? Tror du att du själv har möjlighet att bestämma i samband med livets slut?

Du anser säkert att du äger ditt eget liv. Du gör och du förväntas göra alla viktiga, egna val i livet - val av partner, val av bostadsort, val av yrke, etc. - Men är din död egentligen din?

RTVD - Vem är vi? Vad vill vi? - Vi söker få bort tabu-stämpeln på döden. Vi räds inte debatten!

Vi önskar bättre palliativ vård och vi önskar laglig dödshjälp för utsatta, sjuka människor som ber om detta även i vårt land och vi anser att ett livsslutsdirektiv skall respekteras i sjukvården. Är döden mest tabu?

Läs om oss här på www.rtvd.nu. Stöd oss med ett bidrag till vår kamp för en lugnare död för alla, pg 56682-8. Följ oss på Facebook. Ännu bättre, bli medlem i RTVD! - Detta är viktigt!  Våga tala om döden! 

* Diit liv * Din död * Ditt val ! *

 

 

"Citatet"


"När min far för många år sedan kommit till det tillstånd där hans cancer innebar endast lidande och förlorat hopp, ordnade han med sin egen död. Han var själv läkare, vilket förenklade. Vi familjemedlemmar förstod honom fullständigt. "

Berit Hasselmark, sjuksköterska/barnmorska, styrelseledamot i RTVD
"Dödshjälp är för mej ett självklart alternativ, när fortsatt liv i plågor ter sig mer avskräckande än döden. I de länder som infört dödshjälp har det fungerat bra och acceptansen hos befolkningen ligger mkt högt"

Gunnar Hagberg, Läkare med erfarenhet av palliativ vård
"Jag vill bestämma själv när jag anser att mitt liv bara är en plåga. Då vill jag ha hjälp att dö. Det är för mig det självklara och enkla valet."

Stellan Welin, ordf RTVD, professor
"Ska staten (läkaren) fortsatt kunna förvägra dig att somna in tidigare vid svåra lidanden i livets slutskede? Det tycker inte jag, om din egen vilja är stark och tydlig."

Staffan Danielsson, Riksdagsledamot (C)
"Länge bestämde Gud individens döende. Nu har Läkaren makten. Dags för Individen som själv vill bestämma över sitt döende att överta den makten. "

Göran C-O Claesson, författare med erfarenhet sedan 1934 av värdigt och ovärdigt döende
"Det bör vara en självklarhet för varje människa att få hjälp att dö, när livet enbart är en plåga. Några dokument ska inte behövas – vem tänker på dokument medan man ännu är frisk?"

Barbro Lindgren, författare och pristagare av Astrid Lindgren-priset år 2014
" Det skulle vara lättare att bära insikten att livet går mot sitt oundvikliga slut om jag kunde vara säker på att jag hade inflytande över hur det ska sluta. "

Kjell-Olof Feldt, f d finansminister, författare
"Varje civiliserat land borde ha dödshjälp"

Björn Ulvaeus, musiker, textförfattare, låtskrivare och medlem av ABBA


Information på FaceBook

Här finns löpande nyheter om våra frågor

Ditt eget livsslutsdirektiv...

och ett litet kort (för plånboken) medföljer första brevet till alla våra nya medlemmar !

I Media och Press

2014-11-18

Varje civiliserat land borde ha dödshjälp
- Expressen - 

2014-11-05

Dödssjuk vill välja själv
-SvRadio, P4 Malmöhus-

Forts under Nyheter »

Aktuellt

Bulletin nr 77
Läs mer här »
Enkät till Riksdagen 2014
RTVD ställer frågor t Sv's Riksdag inför valet 2014
Läs mer här »