header photo

RTVD - en ideell förening för hjälp i livets slutskede...

RTVD, vilka är vi? Vad vill vi? / Vi vet att döden en gång når oss alla och att några tusen individer varje år i vårt land då måste lida obeskrivligt och förlora all värdighet. Vi säger att detta inte behöver vara nödvändigt i de allra flesta fallen, om vi får förbättrade lagar och bestämmelser i vården. Vi tror på dödshjälp. Vi värnar om individens makt över sin egen död. Detta kan man uttrycka i ett eget Livsslutsdirektiv - som ingår i medlemskapet hos RTVD.

Bli medlem i RTVD! Följ oss på Facebook. Våga diskutera din egen död! Hjälp oss att förändra i vårt land! - - -  Motto - * Ditt liv * Din död * Ditt val ! * - Du som vill bli medlem - gå in under fliken "Kontakta oss" härovan!

KALLELSE till årsmöte 2015: RTVD’s årsmöte äger rum i Stockholm (på ABF, Sveavägen 41) den 11 april. Ett samtal mellan vår inbjudne gäst Björn Ulvaeus och RTVD's ordförande börjar kl 12.30 , mötet börja c:a kl 14.00. - - - Alla välkomna!

Hitta årsmöteshandlingarna för 2015 under fliken "Om RTVD" + "Årsmöteshandlingar"!

 

 

 

"Citatet"


"När min far för många år sedan kommit till det tillstånd där hans cancer innebar endast lidande och förlorat hopp, ordnade han med sin egen död. Han var själv läkare, vilket förenklade. Vi familjemedlemmar förstod honom fullständigt. "

Berit Hasselmark, sjuksköterska/barnmorska, styrelseledamot i RTVD
"Dödshjälp är för mej ett självklart alternativ, när fortsatt liv i plågor ter sig mer avskräckande än döden. I de länder som infört dödshjälp har det fungerat bra och acceptansen hos befolkningen ligger mkt högt"

Gunnar Hagberg, Läkare med erfarenhet av palliativ vård
"Jag vill bestämma själv när jag anser att mitt liv bara är en plåga. Då vill jag ha hjälp att dö. Det är för mig det självklara och enkla valet."

Stellan Welin, ordf RTVD, professor
"Ska staten (läkaren) fortsatt kunna förvägra dig att somna in tidigare vid svåra lidanden i livets slutskede? Det tycker inte jag, om din egen vilja är stark och tydlig."

Staffan Danielsson, Riksdagsledamot (C)
"Länge bestämde Gud individens döende. Nu har Läkaren makten. Dags för Individen som själv vill bestämma över sitt döende att överta den makten. "

Göran C-O Claesson, författare med erfarenhet sedan 1934 av värdigt och ovärdigt döende
"Det bör vara en självklarhet för varje människa att få hjälp att dö, när livet enbart är en plåga. Några dokument ska inte behövas – vem tänker på dokument medan man ännu är frisk?"

Barbro Lindgren, författare och pristagare av Astrid Lindgren-priset år 2014
" Det skulle vara lättare att bära insikten att livet går mot sitt oundvikliga slut om jag kunde vara säker på att jag hade inflytande över hur det ska sluta. "

Kjell-Olof Feldt, f d finansminister, författare
"Varje civiliserat land borde ha dödshjälp"

Björn Ulvaeus, musiker, textförfattare, låtskrivare och medlem av ABBA


Information på FaceBook

Här finns löpande nyheter om våra frågor

Ditt eget livsslutsdirektiv...

och ett litet kort (för plånboken) medföljer första brevet till alla våra nya medlemmar !

I Media och Press

2015-03-27

Utred rätt till dödshjälp...
- Staffan Danielssons blog - 

2015-03-16

Partier skyr frågan om rätt till dödshjälp
 - SvD - 

Forts under Nyheter »

Aktuellt

Bulletin nr 78
Läs mer här »
Enkät till Riksdagen 2014
RTVD ställer frågor t Sv's Riksdag inför valet 2014
Läs mer här »