header photo

RTVD - en ideell förening för hjälp i livets slutskede...

RTVD, vilka är vi? Vad vill vi? / Vi vet att döden en gång når oss alla och att några tusen individer varje år då plågas obeskrivligt. RTVD anser att detta inte behöver vara så, om vi får förändrade anvisningar beträffande hjälpen inom slutvården. Vi tror på palliativ vård och på dödshjälp för de som önskar välöja fritt. Vi värnar om individens kontroll över sin egen död. Detta kan man t ex uttrycka i ett eget Livsslutsdirektiv, som ingår i medlemskapet hos RTVD.

Bli medlem i RTVD! Följ oss på Facebook. Våga diskutera din egen död! Hjälp oss att förändra i vårt land! - - -  Motto - * Mitt liv * Min död * Mitt val ! * - För att bli medlem - gå in under fliken "Kontakt" härovan!

 

 

 

 

 

"Citatet"


"När min far för många år sedan kommit till det tillstånd där hans cancer innebar endast lidande och förlorat hopp, ordnade han med sin egen död. Han var själv läkare, vilket förenklade. Vi familjemedlemmar förstod honom fullständigt. "

Berit Hasselmark, sjuksköterska/barnmorska, styrelseledamot i RTVD
"Dödshjälp är för mej ett självklart alternativ, när fortsatt liv i plågor ter sig mer avskräckande än döden. I de länder som infört dödshjälp har det fungerat bra och acceptansen hos befolkningen ligger mkt högt"

Gunnar Hagberg, Läkare med erfarenhet av palliativ vård
"Jag vill bestämma själv när jag anser att mitt liv bara är en plåga. Då vill jag ha hjälp att dö. Det är för mig det självklara och enkla valet."

Stellan Welin, ordf RTVD, professor
"Ska staten (läkaren) fortsatt kunna förvägra dig att somna in tidigare vid svåra lidanden i livets slutskede? Det tycker inte jag, om din egen vilja är stark och tydlig."

Staffan Danielsson, Riksdagsledamot (C)
"Länge bestämde Gud individens döende. Nu har Läkaren makten. Dags för Individen som själv vill bestämma över sitt döende att överta den makten. "

Göran C-O Claesson, författare med erfarenhet sedan 1934 av värdigt och ovärdigt döende
"Det bör vara en självklarhet för varje människa att få hjälp att dö, när livet enbart är en plåga. Några dokument ska inte behövas – vem tänker på dokument medan man ännu är frisk?"

Barbro Lindgren, författare och pristagare av Astrid Lindgren-priset år 2014
" Det skulle vara lättare att bära insikten att livet går mot sitt oundvikliga slut om jag kunde vara säker på att jag hade inflytande över hur det ska sluta. "

Kjell-Olof Feldt, f d finansminister, författare
"Varje civiliserat land borde ha dödshjälp"

Björn Ulvaeus, musiker, textförfattare, låtskrivare och medlem av ABBA
"Dödshjälp är en livsviktig fråga. Vördnaden för livet som gåva kräver respekt för lidandet mot livets slut och just då är den viktigaste livshjälpen att få en värdig avskedshjälp."

Staffan Bergström, Professor i Internationell Hälsa, Karolinska Institutet


Information på FaceBook

Här finns löpande nyheter om våra frågor

Ditt eget livsslutsdirektiv...

och ett litet kort (för plånboken) medföljer första brevet till alla våra nya medlemmar !

I Media och Press

2016-03-14

TV1: "Fråga Doktorn" med
Inga-Lisa Sangregorio o Birgitta von Otter
(vid tiden 22.35 min)

2016-02-22

Insänd artikel av I-L Sangregorio
 - Aftonbladet, Kultur - 

Forts under Nyheter »

Aktuellt

Bulletin nr 80
Läs mer här »
RTVD's Utredning 2016
Läs mer här »