Frågor och Svar

Skriv ut sidan

Här finner ni frågor i sammanhanget dödshjälp, livsslutsdirektiv och livets avslut, mm. Vi försöker svara - så långt det är möjligt. 

Du skriver din fråga i brev till Berit Hasselmark, Sveavägen 112, 3 tr, 113 50 Stockholm - eller 
du mailar frågan till info@rtvd.nu  Vi publicerar ibland de frågor o svar som kan vara av intresse även för andra läsare. 
Ditt namn sätts inte ut, så tänk gärna ut ngt som du vill kallas för i frågan. Du ombeds dock att skicka med namn och adress eller mejl-adress el tel nummer för att vi vid behov skall kunna ställa kompletterande frågor. - Välkommen med era frågor! 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+

Fråga o svar 28 oktober 2021:
Hej! - Jag heter FS och går sista året på gymnasiet. Jag och min kompis FW ska skriva ett gymnasiearbete om dödshjälp och vi skulle jättegärna vilja intervjua er. Vi vill ha ert perspektiv på dödshjälp och vill jättegärna ha era svar på våra frågor. --- Vår fråga är ”vilka nackdelar och fördelar som finns med dödshjälp enligt dig”. 
Med vänlig hälsning F och F

Hej igen,
Er korta fråga kan aldrig besvaras kort - det är ganska svårt att svara - utan att skriva en hel bok - nästan -  i sammanhanget. Det finns mycket att ta hänsyn till i frågan "Dödshjälp - eller inte dödshjälp?"
Men ok - så här:
FÖRDELAR - i mycket stora drag: 
Den människa som har en svår och obotlig sjukdom och kanske dessutom har uppnått hög ålder - en sådan person ser ibland ingenting positivt i att bara leva vidare medan hon väntar på den oundvikliga döden om hon samtidigt lider svårt av sjukdomen med ständig smärta, ångest, oro, sorg. En sådan person bör kunna ha möjligheten - i ett demokratiskt samhälle - att få en fin, lugn, väl förberedd död genom dödshjälp. På en tidpunkt som hon själv har valt. 
Här används den s k "autonomin" inom sjukvårdslagarna - dvs den möjlighet en patient inom sjukvården har att bestämma själv så mycket det går när det gäller sin egen kropp. Alltså - en patient har ju möjlighet att t ex tacka nej till en operation som kanske skulle ha räddat hennes liv ytterligare en tid. - Och en gravid kvinna (före viss tid i graviditeten) kan anhålla om abort utan att samhället sätter stopp (sådant var ju straffbart förr). 
Den människa som jag talar om här ovan - hon blir dessutom lugnad i sig själv av att veta att samhället ställer upp den dag hon själv känner att hon inte kan och vill leva längre. Denna vetskap tar bort en stor del av den ständiga "smärtan, ångesten, oron och sorgen" som jag beskrev här ovan. Då orkar hon leva lite längre, i stället för att begå självmord eller gå in i en depression. 
NACKDELAR - i mycket stora drag:
Även om en människa är så här obotligt sjuk och plågad (som beskrivs ovan) så anser många t ex att hon inte kan få bestämma över sin död. I stället menar de att
  • hon/han bör ta hänsyn till omgivningen och de anhöriga (som ser detta som ren egoism). 
  • Det finns en gud som egentligen bör få bestämma över våra liv inkl vår död, (religionens roll). 
  • Många tror eller anser att sjukvården genom den palliativa vården (dvs sjukvård i samband med livets avslut) redan tar hand om en döende människas sista behov på ett gott sätt och att det bör räcka så. Tyvärr räcker den vården inte till, vilket har bevisats många gånger.
  • Varannan läkare anser att han/hon inte har med dödshjälp att göra eftersom de har blivit läkare för att bota de sjuka och rädda liv. Inte för att hjälpa någon att dö i förtid. 
  • För att slippa sin ångest inför döden arrangerar många sitt eget självmord, till exempel de åker med bilen i hög fart in i en bergvägg, de hänger sig, skjuter sig eller kastar sig ner från en hög bro, etc. 
Man bör veta att vi gjort många undersökningar under årens lopp på vad svenska folket anser i denna fråga - och svaret blir alltid att cirka 80 % av folket vill att möjlighet till dödshjälp skall finnas i vårt samhälle. 
 
Vad krävs för närvarande för att vårt land skall få tillgång till dödshjälp? - Jo, att riksdagsledamöterna röstar fram en ny lag som tillåter dödshjälp. F n finns en lag som helt enkelt förbjuder dödshjälp i Sverige. Men i de politiska partierna finns det väldigt få som är intresserade av att ta tag i denna fråga - de säger den är "för svår". 
 
Då säger jag - Om de kan ordna detta i länder såsom Schweiz, Nederländerna, Belgien, Spanien, Kanada, USA och Australien - då kan vi i Sverige det också! 
 
Ni får också gärna berätta att - om någon vill veta mer eller vill stödja denna fråga så kan man gå in på eller gå med i vår förening - RTVD = Rätten Till en Värdig Död - www.rtvd.nu .
Lycka till med ert skolarbete!
/Berit Hasselmark
i RTVD - berithass@outlook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fråga 20 december 2018:
Tvivel om medlemskap.
Förening för positiv behandling i livets slutskede genom dödshjälp är framsynt. Det är något förvirrande med alla begrepp typ Oregonmodell samt olika länders lagstiftning. Det jag saknar är diskussion som tar hänsyn till de ”färdiglevda”, som utan livshotande sjukdom inte platsar i föreningen enl. ordf. Den statistik som presenteras för 85+ är skrämmande men hur ser mörkertalet ut? Men vi ”färdiglevda”,hur ska vi göra för att inte belasta räddningstjänst,polis,lokförare eller medtrafikanter för att inte tala om anhöriga? En institution i FSK,begravningsbyrå,bårhus/krematorium borde ges möjlighet  att hjälpa till. Magstarkt? 
Hälsn å God Jul
Be B-man

Hej Bertil,
Jo visst - vi är många också inom RTVD som tycker som du, dvs att även de som känner att de har levt färdigt skall kunna få hjälp. Jag själv är definitivt en av dem som tycker precis så. 
Men än så länge har inget land i världen kommit fram till hur man skall lösa det i förhållande till lagar och juridik. Men debatten finns absolut i massor av länder, framför allt i de länder där man har kommit fram till att dödshjälp för de svårt sjuka av ngt slag redan finns lagligt. De ser så klart att stora grupper fortfarande står utanför. De har gjort årslånga utredningar men har inte kommit fram till något som det övriga samhället kan acceptera. (Jag är dock lite osäker beträffande Schweiz i det här fallet.) 
Nåväl - tro nu inte att hela RTVD som förening har bestämt en särskild linje i just detta sammanhang eller någon annan linje. Det stämmer helt enkelt inte. Det är ändå inte vi som bestämmer några slutliga lagar. Vi försöker bara påverka makthavarna till sådant som vi själva tror på - nämligen en lagligt tillåtande dödshjälp - och för min del bör den vara tillåtande så att den främst gäller en människa som kan och får bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Men - som du förstår är det inte jag som bestämmer allt i vår styrelse utan det blir en samlad bild av vad de flesta kommer fram till tillsammans. 
Tack ändå för att du hörde av dig.  Må så gott och med förhoppning om en god fortsättning på 2019!
/ Berit Hasselmark / styrelsemedlem RTVD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fråga:  Hej,- har ni ngn kontakt/samarbete med Dignitas? - Med vänlig hälsning - TL

Svar: Ja - vi samarbetar regelbundet och informerar varandra om nyheter. Vi känner varandra väl och personligen och hänvisar ofta till varandra. 

Om du däremot menar att du har ett (svenskt) fall som skall/planerar att åka till Dignitas så bör du vända dig direkt till dem - www.dignitas.ch - och påbörja utredning som kan leda till att ni till slut får  s k "grönt ljus" och kan åka dit. Utredningen är tämligen lång och många dokument behövs och man måste först bli medlem hos dem. 
Jag föreslår alla att börja med att ladda hem informationshäftet från deras hemsida - där står allt man behöver veta. 

På vår hemsida - https://www.rtvd.nu/omvaerlden/ - ser du att det finns ytterligare två organisationer, LifeCircle samt Pegasos - i Schweiz som tar emot utlänningar som söker dödshjälp där. Alla dessa organisationer arbetar seriöst. Vi kan inte rekommedera den ena framför den andra. 

Vänliga hälsningar - /Berit Hasselmark - styrelsemedlem RTVD - Stockolm

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fråga:  (16/3-17) Min fråga är hur får jag  min önskan om att mitt Livsslutsdirektiv införes i min Patient journalen? - Var några år sedan jag skrev om de senast  - har det kommit några nyheter och i så fall skall jag kanske förnya detta Livsslutsdirektiv. - Vill i så fall få ny blanketter att skriva. - Mvh JET

Svar: - Hej J-E,  Du behöver bara göra en kopia av ditt Livsslutsdirektiv och överlämna kopian (skriv på någonstans att det är en kopia!) till Din ordinarie vårdkontakt. Du bör då ha gjort den "aktuell" genom att skriva ett tillägg, t ex  "Detta direktiv gäller fortfarande" samt dagens datum och din namnteckning. (Nya vittnen behövs ej.) 

Originalet behåller du dock hemma själv. Det kommer bara till användning om någon läkare i framtiden anser att hen inte vill tro på din kopia. 
Om ca ett år gör vi/RTVD ett något förnyat Livsslutdirektiv - då kan du, om du vill, be att få det och "börja om från början" s a s. Men det nuvarande du har duger bra i flera år ännu. 

Dock måste jag tyvärr tillägga att eftersom det ej är juridiskt bindande (som t ex ett vanligt testamente) så vet läkarna att de kan göra som de själva tycker. Det är emellertid mycket vanligt att de respekterar patientens eget skriftliga direktiv. 

Med vänlig hälsning / BH / styrelsemedlem RTVD

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fråga: Hur gäller en livförsäkring när en försäkrad person dör genom självmord? Alltså, hur blir det med efterlevandeskyddet till anhöriga efter ett självmord? Frågan blir ju än mer aktuell den dag vi eventuellt får läkarassisteraddt suicid i Sverige.

Svar: För svensk del får vi svar i Försäkringsavtalslagen (FAL). Här står att försäkringsbolagen skall betala ut försäkringsbeloppet vid självmord begångna mer än ett år efter det att försäkringsavtalet ingicks. Även efter kortare tid om det kan antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmord. - - -  Det är svårt att generalisera om försäkringar tecknade i andra länder, men ganska vanligt är att försäkringsbeloppet inte betalas ut efter självmord begångna inom ett eller två år efter det att försäkringsavtalet ingicks. 

Ellis Wohlner / aktuarie och f d försäkringsdirektör, RTVD-medlem

(Ur Bulletinen nr 71, oktober 2012)

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2023 RTVD