Livsslutsdirektiv

Livsslutsdirektiv/Livstestamente

Skriv ut sidan

Riksföreningen Rätten Till En Värdig Död - RTVD - vill verka för den enskilda människans rätt att själv bestämma över sin behandling i livets slutskede.
  (OBS detta är tänkt förslag. Direktivet är inte juridiskt bindande. Sjukvården kan naturligtvis ha det som underlag vid vårdplaneringen)

Vi vill:

  • att ett avgivet förordnande - ett sk livsslutsdirektiv, tidigare benämnt livstestamente - vari man dokumenterar sin vilja att avstå från meningslös, livsuppehållande vård som rättsligt bindande, även när man inte längre är beslutskapabel. Livsslutsdirektivet klargör för anhöriga och vårdpersonal att denna uttryckta önskan inte har sin grund i en tillfällig sinnesstämning utan är noga genomtänkt.
  • skapa opinion för varje människas rätt att på egen begäran få hjälp att dö när fortsatt liv innebär ett oacceptabelt lidande, som den drabbade ej vill bära. Denna rätt bör bli föremål för en statlig utredning med tillgång till medicinsk, juridisk och etisk expertis.
  • att forskning och debatt ägnas den palliativa vården för att göra denna värdig och i överensstämmelse med varje människas egen vilja. Detta inkluderar rätten till obegränsad smärtlindring och lindrande sömn - terminal sedering - även om döden därigenom kan komma tidigare.
  • att sjukvården får möjlighet att skapa förhållanden som ger en smärtfri, trygg och värdig död.

För att uppnå dessa humanitära mål och mänskliga rättigheter behöver vi också Ditt stöd. Ju fler medlemmar vi blir i vår förening desto bättre kan vi göra vår stämma hörd. Årsavgiften är 200:- per medlem och år. Se mer information under "Kontakt". - Medlemmarna får riksföreningens tidning Bulletinen 2 ggr/år

 

Direktiv gå till- Livsslutdirektiv dokument. Anvisningar och kort: Finner du här

Om du har ett äldre livsslutsdirektiv med lite annorlunda formuleringar, som är påskrivet av vittnen, så behöver du inte ändra till det nya direktivet. Men kanske vill du börja använda det lilla kortet i plånboken.

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD