Arkiv

Hur många vill ha dödshjälp?

den 8 december 2020

Hur många vill att vi skall ha tillgång till dödshjälp den dag som en svårt sjuk och lidande människa har behov av den? -
I september 2020 lät RTVD analys- och undersökningsföretaget Novus göra en undersökning av vår inställning till dödshjälp.


Massivt stöd för dödshjälp i Sverige
I september 2020 lät RTVD analys- och undersökningsföretaget Novus göra en undersökning av den svenska allmänhetens inställning till dödshjälp.  • Åtta av tio är positiva till frivillig dödshjälp när allt hopp är ute

  • Åtta av tio är för en parlamentarisk utredning om möjlighet till frivillig dödshjälp


Flera år har gått sedan den senaste opinionsundersökningen om frivillig dödshjälp. Alla tidigare undersökningar har visat att en majoritet av det svenska folket ställer sig bakom rätten till frivillig dödshjälp. Under det senaste året har ämnet ånyo blivit aktuellt i media och debatten är livlig i såväl radio, TV och tidningar som i sociala medier. För att spinna vidare på detta intresse lät vi göra denna undersökning som först beskrev Oregonliknande kriterier för att få assisterat döende (obotlig sjukdom, svår smärta, nära förestående död) och sedanställde följande tre frågor  • Anser du att assisterat döende skall bli möjlig för människor som uppfyller villkoren ovan?

  • Anser du att en parlamentarisk utredning om möjlighet till dödshjälp bör tillsättas?

  • Skulle du kunna tänka dig att själv utnyttja dödshjälp?


Resultatet i sammanfattning:  • Totalt är åtta av tio positiva till assisterat döende.

  • Till dem som anser att assisterat döende borde bli möjligt gavs möjlighet att motivera sitt svar. Vanligaste svaren vi då ser handlar om att minska lidande och att ingen ska behöva lida, följt av att alla har rätten att bestämma själva och att det är humant.

  • Även de som anser det är tveksamt eller inte tycker att assisterat döende borde bli möjligt gavs möjligheten till att motivera sitt svar. Här handlar främst svaren om; skulle kunna missbrukas, kan känna sig tvingade och pressade och etiska/moraliska tveksamheter.

  • Totalt svarar nästan åtta av tio att en parlamentarisk utredning absolut eller kanske bör göras (78 %).Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD