Arkiv

Dr Erika Preisig talade

Preisig.jpg (1)
den 17 april 2021

Dr Erika Preisig från organisationen LifeCircle i Schweiz var talare vid RTVD's årsmöte den 17 april 2021. Det spelades in och sparades via Zoom. Här finns det inspelat ( Se länk längst ner). Medlemmarna hade många bra frågor som Erika Preisig besvarade. 


2021-05-15: Det hör till saken att Erika Preisig då berättade att hon inväntade en rättegång nr 2 för ett fall där hon hjälpt en svårt sjuk person att dö och där rätten menat att hon givit otillåten dödshjälp. 
I april när den högre rättegången genomförts så friades dock Erika Preisig - här följer en (Google-)översättning från tyskan av domen:-


Dom beträffande dödshjälp-Dödshjälpsföljeslagaren Erika Preisig frikändes igen för att ha dödat


Freitag, 07.05.2021, 14:21 Uhr


Dödshjälpsföljeslagaren Erika Preisig har frikänts för anklagelsen om avsiktligt mord av den kantonska domstolen i Basel. Det bekräftar således domen från första instansen från 2019.


Dessutom upphäver domstolen den första instansen i fyra år för aktiviteter för personer med psykiska sjukdomar.


I princip upprätthölls domen på grund av flera överträdelser av lagen om terapeutiska produkter. Kantandomstolen avstod från villkorligt fängelsestraff och minskade böterna.


Ärendet anses vara banbrytande för eutanasi i Schweiz.


Fallet går tillbaka till ett självmord (dödshjälp), assisterat av Preisig, för en då 66-årig psykiskt sjuk och självmordsbenägen kvinna. Poängen i fråga om straffrättslig lag var att läkaren och ordföranden för eutanasiorganisationen Eternal Spirit vidtagit åtgärder utan att ha fått en oberoende psykiatrisk åsikt om patientens förmåga att bedöma. Åklagarmyndigheten i Basel hade bland annat krävt fem års fängelsestraff för avsiktligt mord som indirekt förövare. Basel straffdomstol frikände Preisig i juli 2019 på grund av denna huvudanklagelse. Överträdelse av lagen om terapeutiska produkterBrottsdomstolen dömde henne till 15 månaders villkorligt fängelse och böter på 20 000 franc för brott mot lagen om terapeutiska produkter. Enligt förstainstansrättens bedömning tillhandahöll hon det dödliga stödet utan att ha fått det medicinska yttrande som krävs. Både åklagarmyndigheten och den tilltalade överklagade denna dom. Medan åklagaren höll på anklagelserna om avsiktligt mord bad den anklagade om fullständigt frikännande.


 


Kontroversiell bedömningPreisig hade återigen försvarat sin inställning inför kantonrätten. Återigen handlade det främst om den omtvistade frågan om patientens förmåga att göra bedömningar. Detta hade diskuterats i ett postumt utarbetat rättsligt expertutlåtande från kvinnan som hade följt självmordet. Du har alltid uppfattat kvinnan som kapabel att bedöma, sa Preisig. Hon betonade att patienten hade lidit mycket av somatiska besvär och inte av depressiva och psykosomatiska besvär, som hon fick veta under psykiatriska konsultationer. De obehandlade somatiska sjukdomarna var i slutändan dödsönskets ursprung. Federala Högsta Domstolen har sista ordetÄrendet är banbrytande för dödshjälp i Schweiz. Sist men inte minst handlar det om att klargöra frågan, som inte regleras av lagen, vilka diagnoser kräver ett psykiatriskt expertutlåtande. Man kan anta att den federala högsta domstolen har det sista ordet i detta fall.Se Länk