Livsslutsdirektiv

Villkor vid dödshjälp

Skriv ut sidan

Enligt RTVD bör följande villkor vara uppfyllda vid läkarassisterat suicid och eutanasi :

1.       Entydig begäran, utan yttre påtryckning.

2.       Beslutskapabel patient.

3.       Outhärdligt och bestående lidande, fysiskt och/eller psykiskt.

4.       Orsakat av obotlig sjukdom.

5.       Två av varandra oberoende läkare skall konsulteras.

6.       Patienten ska vara välinformerad om alternativen, inklusive möjligheten till palliativ vård.

7.       Eutanasi utförs av legitimerad läkare, som också närvarar vid dödsfallet. Vid assisterat suicid väljer patienten själv hur detta skall utföras.

8.       Åtgärden dokumenteras i patientens journal och rapporteras till Socialstyrelsen för registrering så att uppföljning av utvecklingen kan göras.

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD