Om RTVD

Arbete i styrelsen/Valberedning

Skriv ut sidan


Valberedningen
tar tacksamt emot förslag till kandidater till styrelse och övriga funktioner i RTVD. Om du först vill ställa frågor eller lägga fram förslag, kontakta då gärna en person som ingår i styrelsen eller hitta valberedningen under http://www.rtvd.nu/om-rtvd/styrelse-foertroendeuppdrag/
----------------------------------------------------------------------

Det finns många arbetsuppgifter där RTVD behöver hjälp av sina medlemmar. Kanske har Du kunskap inom något specialområde, som kan komma föreningen tillgodo. Kanske kan Du skriva? Eller så håller Du bra föredrag? Du är helt enkelt en person som vill göra en insats för allas vår rätt till en värdig död.

Man måste inte vara styrelsemedlem för att hjälpa till, man kan även vara lokal kontaktperson. (Just nu, februari 2023 söker vi någon som kan hjälpa till med detta i Malmö.) Vi söker personer på alla större orter, som kan hjälpa till att t ex organisera något, kanske ett möte, i samband med ämnet dödshjälp samt att sprida kunskap om vår förening. Du kan lägga ut eller dela ut vår broschyr eller vårt faktablad på någon lämplig plats i din närhet.

Vad kan just du göra?   

Tänk efter - vad är just du bra på? 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD