Om RTVD

Dödshjälp hotar ingen

Skriv ut sidan

Motståndare                                                                                                                  2020-11-20
Det finns motståndare till dödshjälp. De menar att det är fel att läkare ska behöva medverka i detta, det strider mot nollvisionen för suicid. Motståndarna menar också att det hindrar anhöriga och döende från att få den sista tiden tillsammans . Vidare hävdar de att dödshjälp kan leda till ”dödshjälpssmitta”, dvs. att allt fler vill ha dödshjälp. Dessutom tar man gärna upp några varnande exempel från Kanada.

Samtidigt är svenska folket positivt till dödshjälp och av riksdagspartierna har alla utom två (S och KD) tagit ställning för en utredning om dödshjälp.

Saknar grund
De flesta av farhågorna saknar grund. Inte i något land med dödshjälp tvingas läkare medverka. Det finns ingen anledning att det blir annorlunda i Sverige. Motståndarna till dödshjälp verkar vara ovetande om att redan idag förkortas livet med läkarhjälp. Den som har en livsuppehållande behandling (säg respirator) kan när som helst begära att respiratorn stängs av. Då dör patienten. Det är plågsamt att kvävas till döds och patienten har rätt till adekvat smärtlindring under processen. Självbestämmande gäller i svensk sjukvård. Ett annat exempel på att dö ”i förtid” med läkarhjälp är att sova in i döden. Detta är något som läkare kan ordinera vid svåra tillstånd då döden ändå är nära. Patienten kan vägra näring och vätska och då dör man. Att dö en planerad död ger en ökad möjlighet att få den i hemmets trygghet och i närheten av de sina.

Palliativ vård
Ofta hänvisar dödshjälpsmotståndarna till palliativ vård. Denna behöver mycket riktigt byggas ut. Tyvärr finns det tillstånd som den palliativa vården inte kan hantera. Att hävda att dessa patienter ska lida sig fram till en ”naturlig död” är okänsligt och grymt. Lid gärna själv men döm inte andra till lidande.

Typer av dödshjälp
Dödshjälp förekommer i två versioner: 1) eutanasi, där läkaren ger en dödande injektion, 2) assisterat döende, där den som dör har fått ett dödligt medel utskrivet och själv intar det. Det kan vara värt att poängtera att assisterat döende inte är kriminaliserat i Sverige, då det är fullt lagligt att assistera vid självmord, så länge den som dör gör sin sista handling själv. (Påtryckningar, tvång eller hot får förstås inte förekomma.) I Sverige har vi en rättsprincip: om en viss handling (suicid) är laglig, så är medhjälp till handlingen också laglig. Den som medverkar döms inte av en domstol men för legitimerad vårdpersonal gäller andra regler. De kan förlora sig legitimation genom beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Självmord
Motståndarna ser ofta assisterat döende som en form av självmord. De menar att assisterat döende skulle strida mot nollvisionen för suicid. Om de tänkt efter det minsta, skulle de se en stor skillnad mellan t.ex. unga och friska som vill dö och svårt sjuka lidande personer utan hopp om tillfrisknande, som vill dö. I det första fallet vet vi att den unga personen har stora möjligheter till ett gott liv – om hen lever vidare; i det sista fallet finns ingen sådan möjlighet.

Kanada
Som vanligt kommer Kanada ofta upp som ett varnande exempel. Det finns skäl att inte tro på alla skriverier. Jag hade själv möjlighet att ge en längre kommentar till en ”skandalartikel” om dödshjälp i Kanada (Fokus 30 november 2022). Ett exempel var att en funktionsnedsatt person, som blivit missnöjd med vårdens insatser, föreslogs att ansöka om dödshjälp. I ”skandalartikeln” fick man intrycket att personen fick dödshjälp. Men så var det inte alls. Det blev ett ramaskri från premiärministern och neråt med krav på åtgärder. Min bedömning är att det kanske gick lite fort i Kanada. Konsekvensen blev att en domstol ålade politikerna att ta fram en lag om dödshjälp. Vi ska ha en utredning i Sverige så att vi kan få en genomtänkt lag om dödshjälp.

Slutligen
Dödshjälp kommer att vara frivilligt i enlighet med det självbestämmande som patienter åtnjuter. Den som vill dö på vanligt sätt är fri att göra detta. Motståndarna har inget att frukta från dödshjälp. Dödshjälp hotar ingen.

Stellan Welin

Professor emeritus, styrelsemedlem i Rätten till en värdig död.

 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD