Aktuellt

Begäran om dödshjälp i form av läkarassisterat döende

FCInlämnadSoS.jpg (1)
den 15 november 2023

39-åriga Pernilla Wallin lider av en obotlig muskelsjukdom och lämnar idag in en begäran om beslut gällande dödshjälp till Socialstyrelsen via sina ombud, Aud Sjökvist och Walter Guldbrandzén.


Pernilla är helt inställd på att hon om en inte alltför avlägsen framtid kommer att vilja ha dödshjälp. Hon är beredd att åka till Schweiz men skulle föredra att få hjälpen här hemma i Sverige. Därför begär hon att Socialstyrelsen ska meddela ett beslut, som innebär att hon har rätt till dödshjälp i form av läkarassisterat döende.


Sverige, som gärna ser sig självt som ett progressivt land, ligger idag t.o.m. efter katolska länder som Portugal och Spanien i frågor om dödshjälp. Det är på tiden att den svenska hållningen prövas. Att neka människor värdigheten att själva bestämma vid vilken tidpunkt och på vilket sätt de ska dö måste få ett slut. Vi är redo att driva frågan ända upp i Europadomstolen.


Pernilla kommer den 29 november 2023 kl. 12.30-14.00 även att medverka vid riksdagsseminariet:Vad krävs för att Pernilla ska kunna få dödshjälp här hemma i Sverige?” Seminariet arrangeras av Riksdagens tvärpolitiska nätverk för dödshjälp.


Pernillas ombud är Aud Sjökvist, tidigare generaldirektör och f.d. ordförande för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Walter Guldbrandzén, sedan flera år tillbaka engagerad i dödshjälpsfrågor. Båda är jurister med förtroendeuppdrag i organisationen RTVD – Rätten till en värdig död.


 Skrivelsen: Begäran om dödshjälp Socialstyrelsen.pdf


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD