Aktuellt

Legitimationen indragen

med law.jpg
den 30 september 2022

Läkaren och f d ordföranden i RTVD, Staffan Bergström, har förlorat sin legitimation av Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN). Staffan Bergström hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö för 2 år sedan.
Se utdrag (under "Se Länk") ur SVT-Nyheter den 30 september 2022.


Läs mer - ev genom att kopiera o klistra in länken: 


2022-10-06 ur Svenska Dagbladet:
https://www.svd.se/a/76dmv4/debattorer-orimligt-att-dra-in-staffan-bergstroms-legitimation 


2022-10-01 från Sveriges Radio P4:
https://sverigesradio.se/artikel/lakaren-staffan-bergstrom-forlorar-legitimation-hjalpte-als-sjuk-do  


2022-10-03 ur Dagens Nyheter:
https://etidning.dn.se/shared/article/lat-alla-aldre-fa-hjalp-att-avsluta-livet-nar-de-vill/cmQAciNa 


2022-10-01 ur Expressen:
https://www.expressen.se/nyheter/lakaren-hjalpte-man-att-do-mister-legitimationen/  


2022-10-02 - Pressmeddelande från RTVD:
Pressmeddelande: Förre ordföranden i Rätten Till en Värdig Död - RTVD förlorar sin legitimation Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN, har nu efter att ha funderat på saken i drygt ett och ett halvt år, beslutat att dra in läkaren Staffan Bergströms legitimation. Detta efter att han har hjälpt en ALSsjuk man att avsluta sitt liv. Vi inom RTVD är starkt kritiska till beslutet som visar att Hälso- och sjukvårdslagens portalbestämmelse om ”att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” inte har fullt genomslag i vare sig praxis eller lagstiftning inom området. Runt om i Europa och i världen ges nu människor rätten att, i den svåraste av situationer, få hjälp att avsluta sina liv. I exempelvis Schweiz sker det på i princip samma sätt som i det fall som nu lett till återkallelse av Staffans Bergströms legitimation. Det är förvånande att HSAN i sitt beslut inte med ett enda ord kommenterar varken detta faktum eller det faktum att den aktuella patientens begäran om hjälp att dö blivit godkänd i Schweiz och att pandemin förhindrade hans resa. Läkaretiken tolkas av vissa som oförenlig med den hjälp som Staffan Bergström gett den aktuella patienten. Vi som är verksamma i föreningen RTVD håller inte med - vi anser att Staffan Bergström har visat att en annan tolkning är rimligare, en tolkning som bygger på respekt för människans självbestämmande och viljan att minska outhärdligt lidande. Att frånta en läkare dennes legitimation är en ytterst allvarlig och ingripande åtgärd. Det innebär att statsmakten markerar att läkaren inte är kapabel att utöva sitt yrke enligt vetenskap och beprövad erfarenhet eller enligt den grundläggande etik som ska genomsyra läkarens arbete. Staffan Bergström, som under närmare 52 år arbetat prickfritt som läkare, förlorar nu sin legitimation. Han är en omvittnat förtjänstfull läkare som gjort en stor insats för inte minst kvinnors hälsa i fattiga länder. Hans läkargärning har genomsyrats av omsorg om sjuka som har det svårt. Hans engagemang för självvalt livsslut bör ses i ljuset av detta. När en person närmar sig döden och den palliativa medicinens resurser inte räcker till att förhindra ett svårt lidande – ja, då bör individen själv ha rätten att avsluta sitt liv. RTVD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen vill främja varje människas rätt att enligt i laga ordning fastställda regler på egen begäran få hjälp att dö.
Kontakt Styrelsen RTVD: Hans Forsslund 0760 91 23 90 hans@forsslund.org ordförande
Rolf Ahlzén 0702 51 95 17 ahlzenrolf@gmail.com ledamot
Aud Sjökvist 076 77 15 410 aud.sjokvist@gmail.com ledamot


 Se Länk