Aktuellt

Insändare 23-10-24 av Mikael Mosskin

DN23-10-24.png
den 24 oktober 2023

DN har publicerat en insändare av Mikael Mosskin, legitimerad läkare, pensionerad neuroradiolog:
https://www.dn.se/insandare/ge-lakarlegitimationen-ater-till-staffan-bergstrom/


Där det viktigaste avsnittet citerar ett inlägg i Läkartidningen av prof Sten Dreborg https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/10/kammarratten-ratt-att-aterkalla-staffan-bergstroms-legitimation/


som i kommentarsfältet skriver:
LF och SLS måste stötta Staffan Bergström. För mig är det helt klart att avstängningen av ventilationen är den dödande åtgärden. Eftersom den ALS-sjuke inte själv kan dra ut slangen ur ventilatorn, uppstår ett problem. Skall en anhörig hjälpa den plågade genom att dra ur slangen? ALS-patienten gör det ju inte så länge allt fungerar och viss rörelseförmåga / tal finns kvar. Drar en anhörig ut slangen kommer hen säkert anklagas för mord. Då uppstår frågan: Vad skall den vårdande läkaren göra? Att ge patienten ångestdämpande medicinering vid lufthunger, är i enlighet med läkaretiken. dosen är inte väsentlig - utan effekten på lufthunger och ångest. Att bota och om detta är möjligt - lindra vid behov. Detta tillhör läkekonsten - inte juridiken. Medicindosen är inte det väsentliga i denna situation, utan att den ger tillräcklig effekt på lufthunger, ångest och ev. smärta.
Sten Dreborg, Barnläkare, Uppsala universitet


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD