Aktuellt

Webinar Australien

WebinarAustalienaug23.jpg
den 22 augusti 2023

Webinar som handlar om hur man arbetar efter att lagen om dödshjälp nyligen införs i  hela Australien


Webinariets rubrik: "Not either/or: Palliative care and voluntary assisted dying." Inte antingen/eller: Palliativ vård och frivilligt assisterat döende.


De deltagande i webinariet är:
• Dr Sarah Pickstock, Palliative Care Specialist and VAD practitioner, WA
• Dr Rohan Vora, Palliative Care Specialist and VAD practitioner, QLD
• Sandi Olney, Palliative care clinical nurse consultant, VIC
• Dr Linda Swan, Go Gentle Australia CEO
WA=Western Australia
QLD=Queensland
VIC=Victoria
(delstater)
Lagstiftningen är relativt ny och varje delstat har fört in lagen i sin lagstiftning, kanske med lite olika formuleringar. Liknade om EU skulle ha utformat en lag eller USA på federal nivå.
VAD står för "v
oluntary assisted dying"


Jag tyckte det var speciellt intressant att höra vad sköterskan Sandi hade att säga, men även de övriga när det gäller hur man hanterar de praktiska problemen med t.ex De som inte gillar dödshjälp, glesbygd mm. Det är också intressant att höra hur man ser på palliativ vård och dödshjälp.

Australien har ett intressant system med "Care navigator services".  Vårdnavigering som ger människor möjlighet att få tillgång till den vård och information som bäst motsvarar deras behov av hälso- och sjukvård. Detta hjälper dem att bli sedda av rätt person, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Vårdnavigering skapar möjlighet till ett personcentrerat samtal. Navigatörerna handleder även de som vill ha hjälp med att få tillgång till dödshjälp (VAD).

Länk till Webinariet: Palliative care and voluntary assisted dying


Du kan också här ladda ner utskrift av hela webinariet:
Transkript Engelska
Transkript Svenska
Google översatt, vissa justeringar har skett när t.ex Speakers blev Högtalare


Hans Forsslund


 


 


 


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD