Aktuellt

SvD Debatt Varför respekteras inte svårt sjuka äldre patienters önskan

Svd2024-01-13.png
den 13 januari 2024

Varför respekteras inte svårt sjuka äldre patienters önskan att inte utsättas för potentiell överbehandling vid livets slut? Den frågan ställer professor Johanna Schiratzki som följde vården av sin far i livets slutskede.


Att ge, men också att få, vård i livets slutskede kan vara svårt. Ett skäl är att när döden närmar sig, sviktar ofta vår beslutskapacitet, tal- och andra förmågor. Det kan då vara svårt för en döende att ge det informerade samtycke som enligt svensk lag är en förutsättning för att hälso- och sjukvård. I dessa fall är sjukvårdens uppgift att ”söka den bästa tillgängliga viljan”, till exempel utifrån journalförda uppgifter om patientens önskemål om vård i livets slutskede eller patientens uttalade och på andra sätt visade inställning till vården. (Socialstyrelsen, Kunskapsguiden, För bästa tillgängliga vilja).


Ett viktigt inlägg i debatten om vård i livets slutskeds.
Fortsättning SvD..................


Se Länk