Aktuellt

Riksdagsseminarium 29/11 2023

RtvdRiksdagen23.png
den 27 oktober 2023

RTVD är medarrangör av detta seminarium. Tanken är att föra in rättighetsperspektivet i debatten om dödshjälp och betona Europadomstolens tolkning av artikel 8 i Europakonventionen. Enligt domstolen har vi alla har rätt att själva bestämma vid vilken tidpunkt och på vilket sätt vi vill passera de avslutande ögonblicken i våra liv, förutsatt att vi är i stånd att fritt fatta beslut om denna fråga.


Allt fler länder i Europa och övriga världen har legaliserat dödshjälp eller håller på att göra detta. En angelägen fråga att diskutera är därför varför Pernilla Wallin och andra svenskar som önskar dödshjälp ska tvingas resa till Schweiz för att få denna hjälp.Foro: Tomas Ohlsson


Om du inte vet vem Pernilla är kan vi rekommendera följande artiklar och korta radiointervju.
Pernilla Wallin: Jag tänker inte bli fången i min egen kropp - DN.se
Pernilla, 39, planerar dödshjälp i Schweiz | Sju | Hälsoliv (expressen.se)
Pernilla, 39, planerar sin egen död i Schweiz - P4 Göteborg | Sveriges Radio

Av praktiska skäl kan vi inte bjuda in medlemmar och allmänhet att närvara vid seminariet. Det kommer dock att spelas in och kommer så snart som möjligt att läggas upp på RTVD:s Youtube-kanal. Närmare information kommer att lämnas här på vår hemsida när inspelningen finns tillgänglig.
Inbjudan till riksdagsledamöterna


 


 


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD