Aktuellt

Riksdagsseminarium 29 nov 23

SeminariumRiksdag23r.png
den 29 november 2023

Seminariets tema ”Vad krävs för att Pernilla ska kunna få dödshjälp här hemma i Sverige?


Seminariet inleddes med att RTVD:s Vice ordförande Aud Sjökvist talade om rättsläget. Bl.a. om Europadomstolens tolkning av artikel 8 i Europakonventionen. Enligt domstolen har vi alla rätt att själva bestämma vid vilken tidpunkt och på vilket sätt vi vill passera de avslutande ögonblicken i våra liv, förutsatt att vi är i stånd att fritt fatta beslut om denna fråga. Därefter intervjuade dagens moderator Fredrik Westerholm Pernilla Wallin som lider av en obotlig muskelsjukdom som gör att hennes liv blir allt svårare att leva.
Det blev en väldigt stark upplevelse för deltagarna i seminariet.Seminariet avslutades med en panel som diskuterade ämnet.


Paneldeltagarna var: Yasmine Bladelius (S), Lina Nordquist (L), Niels Paarup-Petersen (C), Johan Hultberg (M), Leonid Yurkovskiy (SD) och  P C Jersild - läkare, författare och debattör.


Seminariet finns nu att se på vår Youtube-kanal


Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD